Vissza
Környezeti terméktanácsadó

Gyúlékony folyadékok tárolása biztonsági szekrényekben

-

Általános jogalapok és definíciók

A veszélyes anyagok tárolására a következő meghatározás vonatkozik:

A veszélyes anyagokat úgy kell tárolni és raktározni, hogy az ember egészségét és a környezetet ne veszélyeztessék. Az veszélyes anyaggal való visszaélést és annak helytelen felhasználását meg kell akadályozni. Tilos veszélyes anyagokat élelmiszertartályokban tárolni. A tárolás a veszélyes anyagok későbbi felhasználás és szétosztás céljából történő megőrzése.

Ide tartozik például a szállításra vagy kirakodásra való rendelkezésre bocsátás, ha ez nem történik meg a megkezdéstől számított 24 órán belül vagy a következő munkanapon. Ha ez a munkanap szombatra esik, a határidő a következő munkanap vége.

Biztonsági szekrényekben történő tárolás és robbanásvédelmi intézkedések

Az EN 14470-1 szabványnak megfelelő, a munkahelyeken gyúlékony folyadékok tárolására szolgáló 90-es típusú biztonsági szekrények használatának előnyei kézenfekvők:

 • A tűz- és robbanásvédelem alapvető követelményeinek teljesítése
 • A veszélyes anyagok gyorsan és hatékony történő tárolása a munka befejezése után
 • A munkahelyen a veszélyes anyagok védtelen tárolásának minimalizálása
 • A veszélyes anyagok házon belüli szállításának és a kapcsolódó kockázatoknak a csökkentése
 • A tárolási helyek rugalmassága
 • A tárolóhelyek hatékonyabb kihasználása

Megjegyzés: A helyi tűzoltósággal való egyeztetés után a folyosókon is lehet biztonsági szekrényeket elhelyezni, ha ez nem korlátozza a menekülési útvonal szélességét.

Biztonsági szekrények műszaki szellőzéssel és anélkül

A biztonsági szekrényeken alapvetően mindig biztosítani kell a műszaki szellőzést. Ez a következő módokon valósítható meg:

 • Csatlakozás már meglévő szellőzőrendszerhez
 • Külön ventilátor megfelelő használtlevegő-elvezetéssel
 • Egy, a biztonsági szekrényre telepített levegőztető toldalékkal és megfelelő használtlevegő-elvezetéssel
 • Abszorpciós elven működő használtlevegő-szűrő csatlakozó

Ezekben az esetekben nincs szükség a szekrény körüli robbanásveszélyes zónák kijelölésére.

Szellőztetőberendezés

Szellőztetőberendezések használata esetén a gyakorlati vizsgálatok azt mutatták, hogy a biztonsági szekrények üzemeltetése során az abszorpciós szűrőkben – ahogyan ezeket nagy ipari üzemekben nevezik – nem keletkezhet tűz, ha a biztonsági szekrényen lévő szellőztetőt folyamatosan működő védőberendezéssel szerelték fel. Ha a műszaki szellőztetés használata nem lehetséges, a biztonsági szekrény műszaki szellőztetés nélkül is üzemeltethető. Ebben az esetben a zónakijelölés alkalmazandó.

DIN EN 14470-1 szabvány szerinti biztonsági szekrények

DIN EN 14470-1 – A leglényegesebb elvárások

Biztonsági elvárások

 • Az égés kockázatának minimálisra csökkentése éghető anyagok raktározása által, valamint a szekrény tartalmának védelme tűz esetén az ismert (ellenőrzött) időtartamon belül.
 • A munkakörnyezetben megjelenő gőzök minimalizálása.
 • Az esetleges szivárgások visszatartása a szekrényben.
 • Most először a tűzoltók is kifejezetten védelmi célként vannak definiálva. A norma szerint a személyzetnek elegendő időt kell biztosítani a munkahely elhagyására, valamint arra is, hogy a tűzoltók bejussanak az épületbe, mielőtt az ott tárolt éghető anyagok ellenőrizhetetlenül kigyulladnának.


Tűzállóság

 • Teszt arra alkalmas tűzálló kamrában egy magában álló szekrényben.
 • A teljes szekrényt azonos hőterhelésnek kell kitenni.
 • A tűz hatásának mérése az EN 1363-1 (5.1.1) szabványban meghatározott egységes hőmérsékleti görbe szerint.
 • A szekrényben mérik a hőmérsékletnövekedést (13 mérési pont a felületeken és a levegőben).
 • A szekrényt ezután 15, 30, 60 és 90-es kategóriákba sorolják.


Ajtók

 • Minden állásban teljesen záródniuk kell (zárási idő max. 20 másodperc).
 • A beépített rögzítőelemeknek a rögzített ajtóknál 50 °C (+0/–10 °C) esetén ki kell oldani.


Szellőzés

 • A levegőztető- és szellőzőnyílások kötelezőek.
 • A szellőzőnyílásoknak 70 °C (±10 °C) esetén automatikusan záródni kell.


Talaj és felvonók

 • A talajnak és a felvonóknak a tűz időtartama alatt el kell bírniuk a gyártó által meghatározott terhelést.


Alsó felfogótálca

 • Az alsó felfogótálcának a tűz után is meg kell őriznie használhatóságát.
 • Szemrevételezéses vizsgálat (az alsó felfogótálca feltöltése vízzel).


Megadandó információk

 • A használati útmutatónak a következő információkkal kell rendelkeznie: maximális terhelés, az alsó felfogótálca űrtartalma, az ellenőrzésre és a szervizre vonatkozó ajánlások, a gyártó megfelelőségi nyilatkozata vagy az engedéllyel rendelkező anyagminősítő intézet megfelelőségi nyilatkozata.


Megjelölés és feliratozás

 • Hivatkozás: az ajtókat felhasználás után zárva kell tartani.
 • „Vigyázat: tűzveszély“ és „Tűz: nyílt fény és dohányzás tilos“ figyelmeztető szimbólumok az ISO 3864 szabvány szerint.
 • Tűzállóság a DIN 14470-1 szabvány szerint.
 • A gyártó neve és/vagy márkajelzése.
 • Modellszám és a gyártás éve.