Veszélyesáru-jelölések

A veszélyes anyagoknál a tároláshoz és a szállításhoz veszélyesáru-jelölések szükségesek. Itt mindenféle táblát megtalál a tartályokhoz, a szekrényekhez és a szállítóeszközökhöz.

Veszélyesáru-jelölések: az új egyértelműségNéhány évvel ezelőtt a veszélyesáru-jelölések még zavarosak voltak. Előfordultak nemzeti különlegességek és különböző figyelmeztető jelzések a veszélyes anyagok szállítására és kezelésére vonatkozóan. Az új veszélyesanyag-jelölésekkel ennek búcsút inthetünk. A figyelmeztetés most már univerzálisan érthető, a kezelés során tanúsítandó magatartás egyértelmű, és az üzemi biztonság is magas szinten tartható.Milyen irányelvek vonatkoznak a veszélyesáru-jelölésekre?A Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszerével (GHS) az egész világon érvényes jelöléskészlet jött létre a szállításra, a veszélyes anyagok tárolására és a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozóan.A rendszer jelentősen megkönnyítette a veszélyes anyagok besorolását, az osztályozást szűkítette, és ezzel a jelöléseket egyértelműbbé tette. Így például egy biztonsági tárolón és szállítótartályon nem szerepelnek többé egymásnak ellentmondó vagy redundáns veszélyesáru-jelölések, ahogy korábban gyakorta előfordult.Alapvetően a üzembiztonságra vonatkozó tájékoztatási feltételek változatlanok maradtak. Ezzel kapcsolatban például a munkahelyekre vonatkozó ASR A1.3 műszaki szabályt (Biztonsági és egészségvédelmi jelölések) és a DGUV 211-041 sz. tájékoztatást (Biztonsági és egészségvédelmi jelölések) kell figyelembe venni.Emellett érdemes vetni egy pillantást a felismerési távolságokról szóló tanácsadónkra is. Ebből megismerheti a biztonsági jelek és táblák kötelező méreteit és elhelyezési szabályait.Milyen veszélyesáru-jelölések vannak, és melyek az újak?A besorolás összesen 28 veszélyességi osztályt tartalmaz, ebből 16 a fizikai-kémiai, kettő a környezeti és tíz az egészséggel kapcsolatos aspektusokra vonatkozik. Az osztályok összesen kilenc különböző szimbólumhoz vannak hozzárendelve. Az új veszélyesáru-jelölések kiegészítik a környezeti veszélyekre és az akut toxicitásra, valamint a robbanás- és tűzveszélyességre vonatkozó már ismert piktogramokat:  • A felkiáltójel (GHS07) maró és egészségre káros anyagoknál érvényes

  • A gázpalack (GHS04) nyomás alatti gázokra utal

  • Az egészségre veszélyes jelölés (GHS08) több káros és egészségre veszélyes hatásra figyelmeztet


Miért olyan fontosak a veszélyesáru-jelölések?A veszélyesanyag-tároló szekrények, a tartályok és más szállítási és tárolási eszközök, amelyeket bizonyos anyagoknál használni kell, nem véletlenül vannak számos figyelmeztetéssel ellátva: a gondatlan kezelés rendkívül veszélyes lehet.Színükkel és univerzális érthetőségükkel a jelölések nemcsak ösztönzik a munkatársakat a meghatározott biztonsági intézkedések betartására, hanem baleset esetén biztosítási jog általi védelmet jelentenek. Ezenkívül incidens esetében azonnal a megfelelő ellenintézkedések alkalmazhatók, ha az anyag veszélyessége egyértelműen be van sorolva.A fontos táblák mellett nálunk természetesen további termékeket is talál a biztonságos hordókezeléshez és veszélyesanyag-kezeléshez, valamint a munkabiztonsághoz. Forduljon hozzánk bizalommal.