Vissza
Környezeti terméktanácsadó

A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban

Megjegyzés: „A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban” témára vonatkozó, itt következő kiegészítő információk alapját a német törvények és rendelkezések képzik.
Kérjük, hogy vegye figyelembe az országspecifikus előírásokat és követelményeket. Közelebbi információkért forduljon a helyileg illetékes hatósághoz.

Általános jogalapok és definíciók

Vizekre veszélyes folyadékok előírásszerű tárolása

A veszélyes anyagok kezelése és tárolása alapvetően egy igen nagyfokú veszélyforrást jelent. Az emberek és környezet védelme érdekében a törvényhozás speciális követelményeit (biztonságról és egészségvédelemről szóló rendelet, gyúlékony folyadékok műszaki szabályai, veszélyes anyagokról szóló rendelet, vízháztartásról szóló törvény, vizekre veszélyes anyagokról szóló rendelet stb.) a veszélyes anyagokkal dolgozó üzemekben teljesíteni kell.

Vízháztartásról szóló törvény (WHG)

A vízháztartásról szóló törvény (WHG) figyelmeztető elve kimondja, hogy bizonyos intézkedések csak akkor engedélyezettek, ha az emberi tapasztalat alapján nem valószínű, hogy ezáltal a vizek változása bekövetkezhet. A vízháztartásról szóló törvény 62. és 63. § szabályozza a vizekre veszélyes anyagokkal való bánásmód követelményeit és a tároló, kitöltő és átalakító berendezések alkalmasságának megállapítását.

Munkavédelmi törvény (ArbSchG)

3. §: "A munkaadó köteles meghozni a munkavédelmi törvény (...) szerint szükséges intézkedéseket." "A munkaadó (...) köteles továbbá a szükséges eszközöket rendelkezésre bocsátani."


13. §: "A kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek a munkaadó mellett az általa írásban megbízott személyek."

Felállítás és tárolás

Az olyan tartályokat, amelyekben gyúlékony vagy nem gyúlékony, vizekre veszélyes folyadékokat tárolnak, megfelelő kifolyás elleni felfogótálcákkal kell biztosítani (talajvíz védelme).
A felfogótálcának alkalmasnak kell lennie a legnagyobb tartály (a beraktározott mennyiség legalább 10%-a) tartalmának befogadására.

Példa:

felfogótálca 2 darab 200 literes hordó tárolására
10% = 40 liter
legnagyobb tartály = 200 liter
a felfogótálca szükséges
felfogási térfogata = 200 liter

FIGYELEM: A vízvédelmi területeken való tárolás (amennyiben engedélyezett) esetén a teljes raktározott mennyiség visszatartására képesnek kell lenni (100%).

Ellenállóképesség

A felfogótálcák használt alapanyagainak korrózióállóságának, valamint a bennük tárolt anyagokkal való összeférhetőségnek bizonyíthatóan adottnak kell lennie.


FONTOS: Amennyiben az ellenálló képességi felsorolásból az adat nem tudható meg, a felfogótálca alapanyaga megfelelhet a tárolótartály alapanyagának.

Acél felfogótálcák

Alkalmazható gyúlékony (tálcamagasság 500 mm) és vizekre veszélyes folyadékokhoz.

A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban wt$

Polietilén felfogótálcák

Alkalmazható vizekre veszélyes folyadékokhoz, valamint savakhoz és lúgokhoz; gyúlékony folyadékok tárolására nem alkalmazható.

A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban wt$

Együttes tárolás

A felfogótálcákban/felfogótálcákon való együttes tárolásnál az együttes tárolásra vonatkozó tilalmak mellet alapvetően figyelembe kell venni, hogy a tálcák felett semmiféle olyan anyagot nem szabad tárolni, amelyek egymással reakcióba léphetnek, amennyiben egymással találkoznak.
Itt nem csak az ellenállóképességet kell figyelembe venni, hanem különösen a polietilén felfogótálcák esetén a lehetséges exoterm reakciókat is. Az ott keletkező forróság miatt tönkremegy a felfogótálca statikája.

Felfogótálcák kezelése

A felfogótálcák használatának szükségessége a jogszabályok és a megfelelő rendeletek alapján nem kérdéses. Használatukkor a következő szabályokat kell betartani:

 • A felfogótálcák csak esőtől védett, sík talajon állíthatók fel. A hely adottságaiból adódik, hogy ütközésvédelemre szükség van-e.
 • A kisebb tárolókat úgy kell a tálcán tárolni, hogy azok ne nyúljanak túl a tálcán. Ezáltal akadályozzák meg azok leesését, és szivárgás esetén a kifolyó folyadékokat felfogja a tálca.
 • Amennyiben egy kisebb tároló tartalmát a tálcára öntik, akkor arra kell ügyelni, hogy a kifolyónyílás a tálca felett legyen. Amennyiben ez a kisebb tároló mérete alapján nem lehetséges, akkor tartályt kell használni. A csap tömítetlensége miatti szivárgásokat, valamint a kicsöpögő folyadékot így biztosan fel lehet fogni.
 • Amennyiben a kisebb tárolóba való töltéshez szükséges magasság, vagy a folyadék viszkozitása nem adott, akkor megnövelt, döntött tárolóhely használata javasolt.

Az üzemeltető kötelezettségei

A STAWA-R (acéltálcákról szóló) irányelvben az üzemeltető következő kötelezettségei vannak meghatározva:

 • Az üzemeltető felelős a rendeltetésszerű használatért
 • Tartás/karbantartás
 • A felfogótálcát víztől és szennyeződésektől mentesen kell tartani
 • A felületvédelem sérüléseit azonnal ki kell javítani (korrózió)
 • Rendszeres ellenőrzések (legalább hetente 1x)
 • A felfogótálca (rácsrostélyok) állapotát 2 évente szemrevételezéssel kell ellenőrizni
 • Az eredményt jegyzőkönyvbe kell venni, és a vízügyi hatóság kérésére be kell mutatni

Veszélyes anyagok besorolása vízveszélyességi osztályokba

nvv: vizekre nem veszélyes

új*: általánosan vízveszélyes, pl. stabil keverékek és bizonyos felszínre kerülő folyékony anyagok (trágya, trágyalé, silótakarmány vagy hulladékok)

WGK 1. vízveszélyességi osztály: enyhén vízveszélyes anyagok

WGK 2. vízveszélyességi osztály: (jelentősen*) vízveszélyes anyagok

WGK 3. vízveszélyességi osztály: erősen vízveszélyes anyagok
(* a tervezett vízveszélyes anyagok kezeléséről szóló rendelet értelmében)

Amennyiben nincs besorolás, akkor az üzemeltetőnek kell az anyagok besorolását elvégezni.

Felfogótálcák engedélyei

 • A megegyezőségi nyilatkozat (ÜHP) igazolja, hogy a felfogótálca teljesíti a STAWA-R követelményeit
 • A TÜV vagy hozzá hasonló tesztelő szervezet végzi a gyártó egyszeri és ismételt ellenőrzését, hogy a vízháztartásról szóló törvény szerint minősített szaküzem-e
 • A STAWA-R nem érvényes az átépített, legfeljebb 1000 liter térfogatú acéltálcákra
 • Az ettől eltérő raktárrendszerekhez, pl. műanyag, a DIBt (Berlini Német Építéstechnikai Intézet) általános építésfelügyeleti engedélye szükséges
A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban wt$

Acél tálcarendszerek

A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban 711
A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban 675
A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban 677
A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban wt$

Műanyag tálcarendszerek

A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban 646
A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban 677
A gyúlékony és vizekre veszélyes anyagok tárolása felfogótálcákban 673
Top termékeink ebből az útmutatóból
Relevancia szerint
Modell száma: 132