Vissza
Irodai terméktanácsadó

Útmutató a megfelelő trezor kiválasztásához

A: Milyen értékeket szeretne biztonságba helyezni? B: Milyen nagy legyen a trezor? C: Hol szeretné elhelyezni a trezort?

Milyen értékeket szeretne biztonságba helyezni?

  • Magánhasználat (pl. ékszer, készpénz, biztosítási dokumentumok)
  • Ipari használat (pl. készpénzhez, mérlegekhez, gépjármű dokumentumokhoz, fontos kulcsokhoz és adathordozókhoz)

Készítse el nyugodtan valamennyi dolog, ill. dokumentum listáját, amelyet a trezorban védeni szeretne. Tervezze be a jövőben még felmerülő értéktárgyakat is. Meg fog lepődni, hogy a helyigény mennyivel nagyobb, mint ahogy eredetileg gondolta. A biztonsági osztály, ill. a betörés- és tűzvédelem legyen a trezorválasztás fontos szempontja. A kár tűz esetén hatalmas lehet! Bizonyos dokumentumok elvesztése tűz esetén a vállalkozást is veszélyeztetheti! Ezt a vásárlói döntés során feltétlenül számításba kell venni.

Tűzvédelem

A betörésvédelem mellett - valamint az ipari és magán szférában is - hangsúlyt kell fektetni a tűzvédelemre. Ennek kapcsán ellenőrizni kell, hogy az LFS30P, prEN 15659 Euro-norma szerinti könnyű tűzvédelem elegendő, vagy hogy a magasabb tűzvédelemre, az EN 1047-1 Euro-norma S60P, S120P, ill. S60DIS vagy a S120DIS szerinti védelem szükséges. Tűzbiztos szekrények megfelelő töltőanyaggal és speciális tömítéssel felszerelve.

Az LFS30P minősítő teszt során a szekrényeket 30 percen keresztül akár 840 °C-on égetik. A tesztszakasz során a maximális hőmérsékletnövekedés a szekrény belsejében nem haladhatja meg a 150 °C-ot (nem alkalmas olyan papírfajták tárolására, amelyeken az adat 170 °C alatt tönkremehet). A szekrényeket a hevítés után kiveszik a kemencéből, és ezzel a teszt lezárul.

Az EN 1047-1 szerinti S60P, S120P, ill. S60DIS, S120DIS ellenőrzés során a szekrényeket 1, ill. 2 órán keresztül 1090 °C-on hevítik, valamint 9,15 m-es magasságból zuhanástesztet végeznek (tetőbeszakadás szimulációja érdekében). A teszt során a szekrények addig maradnak a kemencében, míg a hűtési fázis le nem zárul. Ez akár 24 órán keresztül is tarthat. S60P és S120P esetén - a szekrények belső hőmérsékletének a hevítés és lehűtési fázis során 20 °C-os kiindulási hőmérséklet esetén egyetlen mért helyen sem szabad meghaladnia a 170 °C-ot! S60DIS, ill. S120DIS tanúsítvánnyal rendelkező szekrények esetében a belső hőmérséklet a mérés kezdetén 20 °C és az 1, ill. 2 órán keresztül tartó hevítés után következő záró hűtőfázis során sem lépheti át az 50 °C-os határértéket (ez a mágneses és optikai adathordozók fizikális határa). Az ellenőrzés időtartama alatt a relatív páratartalom nem lépheti át a 85%-os határértéket!

Hol szeretné elhelyezni a trezort?

Falba beépíthető

A fali trezorok nagyon jó betörésbiztonságot nyújtanak, amelynek során figyelembe kell venni, hogy a megfelelő biztonsági besorolás csak akkor biztosított, ha a trezort 10 cm-es betonnal veszik körbe. A mappamélységű trezorok kiválasztásakor a választás ennek kapcsán problémát okozhat. Ennek során megfelelő magasságú és szélességű trezort kell választani.

Bútortrezorok

Ezeket a trezorokat a szekrényben a hátfalon kell elhelyezni, ill. a talajhoz kell rögzíteni, amennyiben az önsúlya magáncélú használat esetén 200 kg-ot, ill. üzleti célú használat esetén 300 kg-ot nem haladja meg.

Álló trezorok

Ezeknek a szekrényeknek a fali- vagy szekrényben elhelyezett trezorváltozataival szemben jelentősen nagyobb a belterülete. Ezekbe a kategóriákba tartoznak többek között a fegyverszekrények, az üzleti trezorok, a dokumentumszekrények, valamint a tűzbiztos szekrények.

Top termékeink ebből az útmutatóból
Relevancia szerint
Modell száma: 26
Top kategóriáink ebből az útmutatóból