Vissza
Környezeti terméktanácsadó

Vizekre veszélyes folyadékok tárolása környezetvédelmi és vegyszeres szekrényekben

Megjegyzés: Kérjük, hogy vegye figyelembe az országspecifikus előírásokat és követelményeket. Közelebbi információkért forduljon a helyileg illetékes hatósághoz.

Általános jogalapok és definíciók

Munkavédelem

A munkaadónak kötelessége minden olyan intézkedés bevezetése, amellyel a foglalkoztatottak biztonságát és egészségét munka közben biztosítani tudja.

Ellenőriznie kell az intézkedések hatékonyságát, és szükség esetén a változó adottságokhoz kell igazítania őket. Közben a foglalkoztatottak biztonságának és egészségvédelmének javítására kell törekednie. Ehhez kínálkozik a környezetvédelmi és vegyszeres szekrények használata. Mind a munkaadó, mind a munkavállaló számára biztonságot nyújtanak!

Vizekre veszélyes folyadékok előírásszerű tárolása

A veszélyes anyagok kezelése és tárolása alapvetően egy igen nagyfokú veszélyforrást jelent. Az emberek és környezet védelme érdekében a nemzeti törvényhozás speciális követelményeit a veszélyes anyagokkal dolgozó üzemekben teljesíteni kell. Ilyen például a speciális biztonsági szekrények használata.

Vegyszerek tárolása és raktározása

Vizekre veszélyes folyadékok tárolása környezetvédelmi és vegyszeres szekrényekben wt$

Felfogótálcás szekrény biztonsági ládával (30-as típus)

A veszélyes anyagokat úgy kell tárolni és raktározni, hogy az ember egészségét és a környezetet ne veszélyeztessék. Ehhez megfelelő és elvárható intézkedéseket kell tenni, hogy se visszaélés, se hibás használat ne fordulhasson elő.

A lehetséges visszaélés és hibás használat megakadályozása érdekében gondoskodni kell arról, hogy a veszélyes anyagokat ne téveszthessék össze egymással és élelmiszerekkel. Ebből kifolyólag mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az élelmiszereket ne a veszélyes anyagokkal együtt tárolják, és raktározzák. Ez tilos és életveszélyes!

A veszélyes anyagokat csak olyan tárolókban szabad tárolni, amelyek megfelelnek az elvárandó igénybevételnek. Az eredeti tárolók megfelelnek ezeknek a követelményeknek.

Ezzel együtt azonban a tárolókat is megfelelő helyiségekben/raktárakban/szekrényekben kell raktározni.

Raktározás közben a következőket figyelembe kell venni:

  • A műanyag tárolók használatakor, különösen szerves folyadékok esetén fennáll a ridegedés, deformálódás vagy diffúzió veszélye.
  • Az alumínium tárolókat nem szabad klórozott szénhidrogén tartalmú anyagokhoz használni. Az erős lúgokhoz a polipropilén (PP) palackok alkalmasak, az üvegpalackok azonban nem.
  • A veszélyes anyagokat nem szabad olyan tárolókban tárolni, vagy raktározni, amelyeket a formájuk vagy tartalmuk megnevezése által élelmiszerekkel össze lehet téveszteni.
  • Az olyan veszélyes anyagokat, amelyek veszélyes gázokat, gőzöket, ködöt vagy füstöt képeznek, olyan szekrényekben kell tárolni, amelyet hatékonyan lehet szellőztetni.

Az éghető folyadékokat olyan speciális, magas tűzállósági osztályú, biztonsági szekrényekben lehet elhelyezni, amelyek

  • olyan hatékony szekrényszellőzéssel rendelkeznek, amelyek óránként legalább tízszeres levegőcserét biztosítanak, és a fellépő gázokat és gőzöket folyamatosan a szabadba vezetik,
  • olyan, a legalsó rakfelület alatt nem éghető alapanyagból készült felfogótálcával vannak felszerelve, amelyek a legfeljebb megengedett tárolási mennyiség legalább 10%-át, de legalább a legnagyobb tartály tartalmát fel tudják fogni,
  • olyan ajtókkal vannak felszerelve, amelyek önmaguktól záródnak, és az ajtók elülső oldalán „Tűzveszélyes anyagokra való figyelmeztetéssel”, és a „Tűz, nyílt láng és dohányzás tilos” figyelmeztető jelzéssel vannak megjelölve,
  • tűz esetén pl. a szekrényszellőzés megszakításával megakadályozzák a tűz szétterjedését.
Vizekre veszélyes folyadékok tárolása környezetvédelmi és vegyszeres szekrényekben wt$

Biztonsági láda (30-as típus)

Amennyiben ilyen szekrények nem adottak, úgy olyan vegyszeres szekrények is elérhetők, amelyek egy-egy polcszintet 30-as osztályú biztonsági rekesszel helyettesítve nyújtanak megfelelő biztonságot. Ez a rekesz a tűzálló szekrény minden biztonsági szempontból fontos jegyével rendelkezik.

A mérgező anyagok és készítményeket (a rákkeltő, az öröklődést megváltoztató vagy a szaporítást veszélyeztető anyagokat, vagy az 1. és 2. kategória készítményeit is) úgy kell tárolni vagy raktározni, hogy csak a szakszemélyzet férjen hozzá ezekhez a veszélyes anyagokhoz!

Együttes tárolás

Az a veszélyforrás, amely a vegyszerek tárolásával keletkezik, nem csak a tárolandó mennyiségtől függ, hanem azok veszélyességétől is. A vadtárolás nem engedélyezett. Ebben az esetben olyan vegyszerek is együtt tárolhatók, amelyeket biztonsági okokból külön kellene tárolni.

Speciális anyagok, pl. savak és lúgok tárolása

A savakat és lúgokat minden esetben külön kell tárolni, mivel ezek agresszív gőzöket bocsáthatnak ki! Amennyiben ezeket az anyagokat egy szekrényben tárolják, akkor ezeket egymástól elválasztott területeken kell tárolni, és a szekrényt szellőztető rendszerhez kell csatlakoztatni, és folyamatosan kell szellőztetni. Ezeket a területeket úgy kell megjelölni, hogy a savak és lúgok ne kerülhessenek össze.

Ezeket a szekrényeket korrózióálló tálcákkal és polcfelületekkel kell felszerelni.

A savak és lúgok előírásszerű tárolásához való szekrényekről kérjük érdeklődjön.

Növényvédő szerek tárolása

Vizekre veszélyes folyadékok tárolása környezetvédelmi és vegyszeres szekrényekben wt$

Növényvédőszer-szekrény

A növényvédő szerek olyan vegyi vagy biológiai hatóanyagok és készítmények, amelyek ártalmasak lehetnek a vizekre, és ezért biztonságosan kell tárolni őket.

A növényvédő szereket kizárólag jól lezárt, eredeti csomagolásban szabad tárolni. A következők érvényesek még: Alapvetően nem szabad éghető anyagokat építőanyagként használni. Sem faállványokat nem szabad beépíteni, sem nagyobb tárolóegységeket nem szabad kartonban hagyni.

A raktárat vagy környezetvédelmi és vegyszeres szekrényt növényvédőszer-tárolóként meg kell jelölni, és a Növényvédő szerek – illetéktelenek tilos a belépés felirattal el kell látni.

A környezetvédelmi szekrényt Ü jellel kell ellátni, annak jelölésére, hogy a felfogótálcák megfelelően tömítettek.

Ezeknél a szekrényeknél arra is kell ügyelni, hogy mekkora a kivehető polc felfogókapacitása. Szivárgás esetén, a növényvédő szerek tárolásánál a tárolt mennyiség 10%-kát, de legalább a legnagyobb tartály térfogatát fel kell fogni. A vízvédelmi területeken való tárolás esetén a teljes raktározott mennyiség felfogásására képesnek kell lenni. Itt szükség lehet arra, hogy a szekrényeket nagyobb kivehető polcokkal szereljék fel.

Környezetvédelmi és vegyszeres szekrények adottságai

A tárolandó anyag fajtájától függően bizonyos minimális követelményeknek meg kell felelniük. Csak így biztosított a biztonságos tárolás.

Ezért a nem gyúlékony vegyszerek és mérgező anyagok előírásszerű és biztonságos tárolásához külön környezetvédelmi és vegyszeres szekrények állnak rendelkezésre. Ezek a szekrények a vizekre veszélyes folyadékok, nem gyúlékony folyadékok és mérgek előírásszerű tárolására szolgálnak a munkahelyeken.

Ezek igény szerint speciális ellenőrzött vastagságú és tanúsítvánnyal ellátott felfogótálcával vannak ellátva.

Az olyan anyagokat, amelyek elszívása a tulajdonságaik révén nem szükséges, vegyszeres szekrényekben vagy vitrinekben lehet elhelyezni. Néhány vegyszeres szekrény üvegbetétes ajtóval van felszerelve, ezeknek az üvegezéseknek vagy biztonsági üvegből vagy legalább egyenértékű biztonsági tulajdonságokkal (többrétegű biztonsági üveg, plexiüveg, polikarbonát) rendelkező anyagokból kell készülniük.

Top termékeink ebből az útmutatóból
Relevancia szerint
Modell száma: 59
Top kategóriáink ebből az útmutatóból