Vissza
Raktári terméktanácsadó

Tudnivalók a cserélhető euroraklapokról

Egy EUR-csereraklap olyan újrahasznosítható fa négyutas raklap, melyet a következő meghatározásoknak megfelelően állítanak elő, vizsgálják be és jelölik.

Jelölés

Az EUR-csereraklapoknak a két hosszanti oldalukon lévő tömbökön a következő jelzéssel kell rendelkezniük:

 • A jobboldali tömbön az EUR védett jel
 • A középső tömbön az IPPC-meghatározás szerint ISPM 15, valamint az engedélyezett pálya jelölése és az előállítási kód
 • A baloldali sarokban lévő tömbön az Európai Raklap Szövetség EPAL márkajelzése
EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$
EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$
EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$
EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$

A 000-0-00 formátumú előállítási kód az első jelcsoportban (számok/betűk) az engedélyezett előállítót jelzi, a másodikban az előállítási év utolsó számjegyét és az előállítás hónapját.

 • Szabványozott ábra
 • Rovátkolt raklapok
 • Nincs penészképződés
 • Valamennyi EPAL által bevizsgált EUR-csereraklap EPAL minőségi jellel van ellátva
 • Sikeres szerelés után az EPAL által bevizsgált EUR-csereraklapokat speciális EPA-szerelési jelöléssel látják el
 • A jelöléseket maradéktalanul be kell égetni.

Engedélyezett fafajták

Tűlevelű fa (1)


fenyő

lucfenyő

erdei fenyő

Lombos fa

puhafa

éger

nyír

nyárfa (1) + (2)

Lombos fa

keményfa

tölgy

kőris

bükk

szilfa

akác

juhar

platán

szelídgesztenye

(1) Tűlevelűeknél és nyárfánál az évgyűrűk szélessége, 10 gyűrűvel számolva, átlagosan nem lehet több, mint 7 mm.

(2) Nem engedélyezett átlós deszkáknál

Ettől eltérő fafajták csak akkor engedélyezettek, ha legalább ugyanazokkal a mechanikus tulajdonságokkal bír, mint valamelyik, a táblázatban szereplő fa. Fanyersanyagok (minimális sűrűség 600 kg/m³) csak különböző építőelemekhez megengedettek.

A fa minősége

A fa nem tartalmazhatja semmilyen favédő szer nyomát.
Nem megengedett:

 • korhadás (penész, gomba, száraz rothadás)
 • kéregzárványok
 • aktív rovartámadás

Minden raklap egyetlen darabból készül. A raklap rak- és lapfelületén a deszkáknak gyalulatlannak kell lenniük.

Nedvességtartalom

A fa nedvessége a száraz fa súlyának 22%-át nem haladhatja meg.

ISPM 15

2010. 01. 01. óta minden újonnan előállított EUR-csereraklapot az ISPM 15 szerint kezelünk. Az ISPM 15 szerint kezelt EUR-csereraklapokat a hosszanti oldal középső tömbén beégetett jelről lehet felismerni. Beégetés lehetséges az ISPM 15 szerint a keskenyebb oldal középső tömbjein is.

Teherbírás

Faélek

Tölgyfa használatakor a faélek nem engedélyezettek. Más fafajtáknál a faélek minden darab 2 élén lehetségesek, azzal a feltétellel, hogy kéreg nélküliek, fent helyezkednek el és méretük rézsútosan mérve nem lépi túl a 15-15 mm-t. Nem engedélyezettek átlós deszkáknál, talpközépléceknél, fedőkeret- és padlókeretlécek külső élein.

Az EUR-csereraklapok esetében polcra való felhelyezésnél vagy a szállító járművek villájára való helyezésnél a következő terhelés lehetséges:

 • 1000 kg (névleges teher), amikor a teher tetszés szerint van elosztva a raklapok felületén
 • 1500 kg, amikor a teher egyenletesen van elosztva a raklapok felületén
 • 2000 kg, amikor a teher kompakt formában, teljes felületével egy egységes formában van elosztva a raklapok egész felületén

Egymásra rakott raklapoknál az alsó lap plusz terhelése max. 4000 kg lehet, amikor sík, vízszintes és merev felületen található és a rá nehezedő teher vízszintesen, a raklap teljes felületén helyezkedik el.

Cserekritériumok

Amikor az EUR-csereraklapokat a következő károk egyike vagy közülük több éri, akkor a raklapok nem cserélhetők, valamint a 435-4-es UIC szállítólevél követelményeinek megfelelően kell őket javítani.


Rossz általános állapot:

 • A teherbírás sérül (korhadás, rohadás, erős leforgácsolódás).
 • A szennyeződés olyan erős, hogy az áru is szennyeződik.
 • Több oldaltömbön van leforgácsolódás.
 • Nyilvánvalóan nem megengedett építőelemeket használtak (pl. túl vékony deszkák, keskeny tömbök).

Szerelési követelmények

Egy fedőkeret- vagy padlókeretléc annyira leforgácsolódott, hogy egynél több csavarozás vagy szögelés látható.

EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$

Hiányzik jobboldalt az EUR jelölés, valamint a pályajelölés baloldalt.

EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$

Egy vagy több deszka hiányzik.

EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$

Egy tömb hiányzik vagy annyira meghasadt, hogy egynél több szög látható.

EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$

Egy deszka ferdén vagy keresztben eltört.

EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$

Kettőnél több fedőkeret- vagy padlókeretléc annyira leforgácsolódott, hogy egynél több csavarozás vagy szögelés látható.

EUR-csereraklapok EPAL minőségi jellel wt$

Azokat az EUR-csereraklapokat, melyek nem felelnek meg a cserekritériumok által előírt állapotnak, az UIC 435-4 szerint kell megjavítani. Az EUR-csereraklapok javítása csak az EPAL által kiadott licenccel lehetséges. Csak az UIC 435-2 és az UIC 435-4 szerinti mérettartó alkatrészek használhatók. A megjavított EUR-csereraklapnak a javítás után ugyanazokkal a műszaki tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint egy új EUR-csereraklapnak.

Top kategóriáink ebből az útmutatóból